White Italian Faux Bamboo Planter

White Italian Faux Bamboo Planter

Regular price $22.00 Sale

White ceramic faux bamboo Italian planter. 8.5" wide x 6 3/4" and 5" tall.